Mobile menu

 شرح مواد اولیه مورد استفاده :


مواد اولیه مصرفی این شرکت از بهترین برند های اروپائی مطرح در بازار به دلیل کیفیت برترشان است .
با واردات مواداولیه  از برندهایی چون Ferro  ، Heraeus    ،     Johnson Matthey  ، Cabro  ،  Tulliss Russell  و غیره و عدم استفاده از محصولات بی کیفیت ارزان ، شرکت گلفام مشتریان خود را از کیفیت صد در صدی محصولات خود مطمئن می سازد .
ما در نظرداریم اثبات نمائیم که کیفیت نه تنها برای مشتریانمان بلکه برای ما  " بیشتر" حائز اهمیت است .
امید داریم همچون سالهای متمادی و روال گذشته ، هر لحظه مشتریان از کیفیت محصولاتمان نهایت رضایتمندی را داشته باشند.